Hovedlaget innkaller med dette til årsmøte. Sted: Røra Samfunnshus, møterom Tid: 2030 -Dato: Torsdag 14.03.2019 Sakslister:1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.2. Valg av møteleder og referent.3. Valg av protokollunderskrivere.4. Godkjenning av...