Hovedlaget innkaller med dette til årsmøte.

Sted: Røra Samfunnshus, møterom

Tid: 2030 –
Dato: Torsdag 14.03.2019

Sakslister:
1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av protokollunderskrivere.
4. Godkjenning av årsmeldinger.
5. Godkjenning av regnskap.
6. Godkjenning av budsjett 2019.
7. Innkommende saker.
a. Medlemskontingent 2020.
b. Styrehonorar 2018.
c. Organisering Røra IL
8. Valg

Innkommende saker må være innmeldt innen 10/3-2019 – sendes til epost adr: saker@rora.no